Az NVDA lett a sourceforge márciusi kiválasztott projektje

Beküldve ide: hírek, Mozilla, NVDA | 0

Az NVDA volt a „Project of the month” kiválasztott programja márciusban. A SourceForge üzemeltetői minden hónapban kiválasztanak egy projektet, ami a szolgáltatásaikat használja. Feltesznek húsz kérdést a program főfejlesztőinek, amit publikálnak az oldalukon. Az eredeti kérdéssor itt található, alább ennek a fordítása olvasható.

Miért, és hogyan kezdtétek?

Michael Curran vakon mindig is elhitte, nem kell többet fizetnie a Microsoft Windows operációs rendszer használatáért mint azoknak, akik látnak. Azonban úgy gondolta, nem az állam vagy egyéb jótékonysági szervezetek feladata a látássérült emberek ilyenirányú szükségleteinek biztosítása.

Michaelnek korábban már volt köze a nyílt forrású világhoz, ezért úgy gondolta, megpróbálni kifejleszteni egy ingyenes képernyőolvasó szoftvert Windows operációs rendszer alá, egyaránt hasznos és élvezetes lenne. Úgy képzelte, ha elkezdené, más látássérültek is érdeklődnének a munka iránt, és önkéntesen időt fordítanának rá. Tekintve, hogy korábban már léteztek ingyenes és nyílt forrású képernyőolvasók Linux alá, nem érezte lehetetlen próbálkozásnak. A legelső kódot 2006. április 28-án tette elérhetővé (akkor még nem létezett az NVDA név).

A Narratornak nevezett, a Windowsba beépített eszközhöz hasonló funkcionalitás kifejlesztése mellett a képernyőolvasó az elkövetkező néhány hónapban sokat fejlődött. Michael egy régi szintén vak barátja James Teh érdeklődött a projekt iránt, és a kezdeti szkeptikus hozzáállása ellenére később úgy döntött, csatlakozik. Rövidesen egyre több látássérült felhasználó érdeklődésével beindultak a dolgok, segédkeztek a tesztelésben, különféle nyelvekre történő lefordításban, valamint elkezdték a szoftver mindennapi használatát. Nagyobb szervezetek – melyek közül legjelentősebb a Mozilla – szintén érdeklődtek a projekt iránt, hogy láthassák, hogyan javíthatják saját alkalmazásaik – pl Firefox – akadálymentességét egy nyílt forrású, ingyenes képernyőolvasó szoftverrel Windows alatt.

Ki a szoftver célközönsége?

Az NVDA segítheti a teljesen vak, valamint a valamennyi látással rendelkezőket egyaránt. Ingyenességét tekintve mindenekelőtt az otthoni felhasználók igényeit igyekszik maradéktalanul kielégíteni. Szintén népszerű lehet az informatika területén is. Bár elsősorban nem fókuszál a vállalati alkalmazásokra, hasznos lehet a munkahelyeken is, de ebben az esetben egyéb képernyőolvasó megoldások hatékonyabbnak bizonyulhatnak.

Mik lehetnek a legjelentősebb példák a szoftver használatára?

Az Aotearoa People’s Network, mely nyilvános internet hozzáférést nyújt nyilvános könyvtárakban Új-Zélandon, számítógépein elérhetővé tette az NVDA szoftvert.

A képernyőolvasók web akadálymentességének teszteléséhez és bemutatásához a Yahoo! az NVDA-t használja, különösen a web akadálymentesítésének javítása terén.

Mik a rendszerkövetelményei a szoftvernek, és miről kell tudniuk az embereknek a telepítéshez, futtatáshoz?

A Microsoft Windows XP és későbbi Windows operációs rendszerek 32 és 64 bites kiadásain a szoftver egyaránt futtatható. Az NVDA számára nincs az operációs rendszer hardverkövetelményein felüli igény, nagyjából 50 mb szabad lemezterületre van szüksége.

Az NVDA weboldalán két különböző változat érhető el. Az első változat lehetővé teszi a telepítést, az elérést a start menüből, és automatikusan, a bejelentkező képernyőtől beszédtámogatást nyújt a használathoz. A második egy hordozható változat, mely bárhová kitömöríthető a rendszeren, vagy egy USB hordozható meghajtón, melyet akár magával is vihet, így az NVDA bárhol futtatható. A különböző változatok telepítésére és futtatására vonatkozóan, az NVDA felhasználói útmutatójában hasznos információkat találhat.

Mi lehetett az előjele a projekt sikeressé válásának?

2007. januárjában történhetett (a projekt 8. hónapja körül), amikor a Mozilla kapcsolatba lépett velünk. Érdeklődtek az együttműködés iránt annak érdekében, hogy az NVDA kompatibilis legyen a Mozilla Firefox-szal. Felkínálták Michaelnek, hogy finanszírozzák útját a CSUN-ra, ez egy jelentős technológiai konferencia, melyet minden évben megrendeznek a valamely fogyatékossággal élők segítése érdekében. Így lehetősége volt új emberekkel megismerkedni, tapasztalatokat szerezni. Reméltük, ettől méginkább fellendül a projekt.

Mi volt a legmegdöbbentőbb a számotokra?

James számára a legmegdöbbentőbb az lehetett, amikor egyszer reggel 6-kor egy sms-re ébredt, melyben Michael kérdezte, hajlandó lenne-e kilépni a jelenlegi munkájából és teljes idejében az NV Accessnek és az NVDA projektnek dolgozni. A Mozilla Foundation – aki a fő finanszírozást biztosította- hite és bőkezűsége révén vált lehetővé James számára, hogy Michael oldalán dolgozhasson.

Mi volt a legnagyobb kihívásotok?

Segítő technológiák – mint például képernyőolvasó szoftverek – kifejlesztésénél mindig sok kihívás jelentkezik. Ennek oka, hogy a képernyőolvasó szoftvernek a lehető legtöbb programozási információt össze kell gyűjtenie az operációs rendszertől és az egyéb alkalmazásoktól, és azt egy kezelhető formában átadni a látássérült felhasználóknak. Léteznek jól megtervezett és biztonságos API-k, melyek használhatók ezen információk összegyűjtésére, azonban bizonyos esetekben szűkösen dokumentált, kevésbé megbízható megoldások képeznek alapot. Néhány példa:

* Kód beszúrása más folyamatokba az adott folyamat által kezdeményezett API hívások elkapásához (pl a képernyőre írt szöveg felismerése), valamint az információkhoz történő gyorsabb hozzáférés (cross-process hívások elkerülése)

* Sok akadálymentesítési API támogatása, a minél több alkalmazáshoz való hozzáférés növelése érdekében.

* Alkalmazások kisegítő lehetőségei nyújtotta hibák megkerülése. Ezek a hibák az általános normák ismeretének hiánya, a normák hibái és/vagy azok nem megfelelő tesztelése miatt keletkeznek.

Mit gondoltok, miért lett elismert a projekt?

Az NVDA egy régóta meglévő szükségletet pótol. Manapság, a technológiához történő hozzáférés mindenki számára nagy jelentőséggel bír. A látássérültek esetében talán még fontosabb, hogy adottak legyenek a lehetőségek a nyomtatott média olvasásához. Mivel a Windows önmagában nem akadálymentes a látássérültek számára, szükségük van egy külső képernyőolvasóra, mely rendszerint igen drága. Az összeg gyakran megfizethetetlen, különösen azokban az országokban, ahol a látássérültek körében a munkanélküliség aránya 60% vagy magasabb. Az NVDA biztosította a lehetőséget a technológiákhoz történő hozzáféréshez azoknak, akik korábban képtelenek voltak erre.

Ezenkívül a webfejlesztőknek és a programozóknak gyakran tesztelniük kell munkáikat képernyőolvasókkal, hogy megbizonyosodjanak azok akadálymentességéről, viszont a kereskedelmi képernyőolvasók sokszor a fejlesztők számára is megfizethetetlenek. Az NVDA lehetővé tette számukra az akadálymentesség tesztelését az összeg kifizetése nélkül, így feltehetőleg még több szoftver és weboldal lesz a későbbiekben akadálymentes.

Mit javasolnátok egy most induló projektnek?

* Ne habozzanak leírni a kód első sorát. Valahol el kell kezdeni.

* Ne habozzanak újraírni a kódot. Az NVDA forráskódjának sok része legalább háromszor lett újraírva.

* Olvassák el a referencia dokumentációkat.

* Tartsák szem előtt a projekt fenntarthatóságát, attól mert nyílt forráskódú, még nem biztos, hogy nem lehet jövedelemforrás.

Mi várható a jövőben az NVDA-t tekintve?

Természetesen rengeteg hatékonyabb megoldásra és újításra tudunk gondolni. A projekt fenntarthatóságát tekintve azonban folytatnunk kell a különböző módok felmérését, melyek lehetővé teszik a jelenlegi fejlesztők teljes idejű munkájának folytatását. Ez jelentheti az adományozások fokozottabb kérelmét, a támogatók érdeklődését felkeltő újítások megvalósítását, vagy fizetett technikai támogatásnyújtást/testreszabást a speciális szükségletű szervezetek számára.

Mik szerepelnek a projekttel kapcsolatos kívánságlistátokon?

* A Microsoft Office támogatásának javítása.

* Ázsiai nyelvek bemeneti támogatása.

* Továbbfejlesztett braille támogatás (szövegformázási lehetőségekkel).

* Több fejlesztő! 🙂

Mire vagytok a legbüszkébbek?

Büszkék vagyunk rá, hogy a szerény kezdetektől, egy kis önkéntes projektből rengeteg álommal eljutottunk ahhoz a jól ismert és használható képernyőolvasóhoz, ami jelenleg az NVDA.

A legbüszkébbek természetesen arra vagyunk, hogy egy ingyenes megoldást kínálhatunk azoknak, akiknek másként erre nincs lehetőségük.

Ha lehetőségetek volna valamit megváltoztatni a projekttel kapcsolatosan, mi lenne az?

A minőségbiztosítás sokkal egyszerűbb lett volna, ha a projekt korai szakaszában implementáltunk volna egy automatikus tesztelői keretrendszert. Mivel a projekt most már nagyobb, némileg nehezebb lenne most megtenni ezt, és úgy tűnt ennek a feladatnak az elkezdésére nem lesz időnk. Ez lehetővé tenné számunkra a funkcionalitásbeli hiányosságok gyors felismerését, és talán időt spórolhattunk volna vele.

Egy komplett Python csomag helyett az NVDA mindig is elsőszintű Python csomagok és modulok összessége volt. Jelen esetben többségében ez megfelelő az önálló programként történő futtatást tekintve, más alkalmazások általi importálás helyett. Azonban a kód elkülönítést, namespacek és külső eszközök – pl Epidoc – használatát tekintve problémákat okoz. Ezt javítani most nem a legjelentéktelenebb, ez egy olyan téma, amire vissza kell térnünk.

Hogyan koordináljátok a projektet?

A projektet Michael Curran és James Teh közösen irányítják. Gyakran beszélnek telefonon, Skypen és IRC-n a prioritások kidolgozásához, és a kóddal kapcsolatos problémák általános jellegű megoldásához. Minden nagyobb horderejű döntést ők hoznak meg és készítik a kód túlnyomó részét, de mások is kaphatnak hozzáférést minőség vagy a múltbéli elküldött javítások alapján.

A hibajelentéseket és a jelentősebb kéréseket a Trac ticketing rendszerben kezeljük. A Trac egyéb lehetőségeit, mint például idővonal vagy mérföldkövek, gyakran használjuk. A nemzetközi honosításokat Peter Vágner kezeli.

Te, és a csapatod havonta hány órát szenteltek a projektnek?

Az NV Access munkavállalóiként Michael és James teljes munkaidejében az NVDA-n dolgozik, kivéve amikor adminisztratív feladatokat kell ellátniuk, melyek általában kapcsolódnak a szoftverhez.

Milyen fejlesztő környezetet használtok?

Windows operációs rendszer alatt dolgozunk, a fejlesztői mag inkább egyszerű szövegszerkesztőket használ mint komplex környezeteket. A kód többségében Python, a Windowsos Python Buildet használjuk (jelenleg 2.7). A kód kisebb része C++ alapú, a Microsoft Windows SDK-t és az MSVC Compilert is használjuk. A teljes build kezeléséhez a SCons build rendszert alkalmazzuk.

Mérföldkövek

Dátum Verzió / mérföldkő
2007. 05. 25 NVDA 0.5
2008. 03. 13 NVDA 0.6p1
2009. 08. 07 NVDA 0.6p2
2009. 02. 14 NVDA 0.6p3
2009. 11. 24 NVDA 2009.1
2010. 03. 29 NVDA 2010.1
2010. 10. 29 NVDA 2010.2

Hogyan tudnak mások segíteni?

A fejlesztői oldal tartalmazza azokat a lehetőségeket, ahogy segíthetnek mások. Ez jelentheti hibajavítások és dokumentációk készítését, snapshotok tesztelését, és természetesen a projekt anyagi támogatását.

Kitűzött céljaink az alábbi oldalon olvashatók, ezek olyan magas szintű tervezett fejlesztések, melyeket idő vagy támogatás hiányában még nem kezdtünk el.

* Németh Dávid fordítása


Cikk megosztása


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük